Ellex jest pierwszą firmą, która wprowadziła na rynek laser przeznaczony do usuwania mętów w ciele szklistym. Technologia Reflex™ zapewnia wysoką dokładność ogniskowania oraz efektywną terapię laserową redukującą lub eliminującą zaburzenia widzenia wywołane mętami w ciele szklistym.

Poland

Technologia Reflex

Technologia własna firmy Ellex, Reflex Technology™, obejmuje oświetlenie koaksjalne (True Coaxial Illumination™), tryby współosiowy i pozaosiowy, precyzyjną zieloną wiązkę celowniczą oraz doskonały profil wiązki energii – a wszystko to znajduje się w specjalnie skonstruowanej kolumnie źródła światła w lampie szczelinowej, która umożliwia uzyskanie zbieżności pola widzenia, oświetlenia oraz wiązki terapeutycznej w jednej osi optycznej. Minimalizuje to potencjalne błędy ogniskowania oraz ryzyko uszkodzenia naturalnej soczewki lub siatkówki oraz oferuje bezpieczne i niezwykle skuteczne narzędzie do usuwania zmętnień ciała szklistego.

Lepsza wizualizacja, lepsza terapia

Dzięki własnej technologii Ellex, Reflex Technology™, wizualizacja mętów i zmętnień oraz ocena ich położenia w stosunku do soczewki lub siatkówki nigdy nie były łatwiejsze.

Zadbaj o większą dokładność

Technologia Reflex pozwala operatorowi swobodnie poruszać się pomiędzy obrazem współosiowym i pozaosiowym oraz zapewnia najwyższy poziomy dokładności wizualizacji i oświetlenia w odcinkach przednim i tylnym. Wszystko dzięki jednej platformie.

Zabiegi z wykorzystaniem niższej energii

Technologia Reflex zapewnia wyższą gęstość mocy oraz precyzyjną kontrolę tworzenia się plazmy, a w końcowym efekcie do przeprowadzenia zabiegu potrzeba mniej strzałów oraz dostarczeniu łącznie mniejszej ilości energii.

EFEKTYWNA I KRÓTA TERAPIA

Jednym z wyzwań związanych z LFT jest to, że duża liczba strzałów może powodować przegrzewanie lasera. Technologia Reflex™ wykorzystuje unikalną metodę "aktywnego chłodzenia", aby zapewnić stałe chłodzenie, utrzymując tym samym ciągłość pracy lasera.

ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU MĘTÓW W CIELE SZKLISTYM PO ZABIEGU KAPSULOTOMII

Korzyści związane z oświetleniem True Coaxial Illumination to nie tylko bezpieczeństwo usuwania mętów, ale również prewencja w przypadku skarg pacjenta na nagłe pojawienie się mętów po zabiegu kapsulotomii.

Dzięki współosiowemu i pozaosiowemu oświetleniu, technologia Reflex™ pozwala na przejrzystą wizualizację oka od rogówki, aż do siatkówki i zapewnia kontekst przestrzenny dla procedur, takich jak witreoliza laserowa.

Paul I. Singh, MD (USA)

Dla zabiegu usuwania mętów precyzyjny kontekst przestrzenny ma ogromne znaczenie. Aby go uzyskać potrzebne jest oświetlenie współosiowe i pozaosiowe. Daje to gwarancję, że gdy chirurg spojrzy w oko, może dokładnie stwierdzić jak soczewka, męt i siatkówka są położone w stosunku do mętu i do siebie nawzajem.

Paul I. Singh, MD (USA)

OBRAZ WSPÓŁOSIOWY

 • Zapewnia doskonałą wizualizację środkowej i tylnej części ciała szklistego
 • Zapewnia kontekst przestrzenny – szczególnie blisko siatkówki
 • Czerwony Reflex pomaga skontrastować niektóre męty
 • Możliwość obserwacji przednich mętów

OBRAZ POZAOSIOWY

 • Korzystny dla wizualizacji mętów w przedniej części
 • Gubi czerwone refleksy, co sprawia, że męty wydają się „białe”
 • Pomaga zidentyfikować tylną torebkę
 • W niektórych sytuacja zmniejsza blask

Oświetlenie koaksjalne (współosiowe) przy użyciu lasera UltraQ Reflex

USUWANIE MĘTÓW W CIELE SZKLISTYM W OSI I POZA OSIĄ OPTYCZNĄ

USUWANIE MĘTÓW W CIELE SZKLISTYM Z UŻYCIEM SOCZEWKI WIELOOGNISKOWEJ

ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU MĘTÓW W CIELE SZKLISTYM PO ZABIEGU KAPSULOTOMII Z TCI

Zawsze zaskakuje mnie to, jakie objawy powodują męty u pacjentów. W przeszłości ignorowałem je i ze zdziwieniem odkryłem, jak bardzo upośledzać mogą one niektórych pacjentów.

Ivan Mac, MD, MBA (USA)

Trzy lata osobistego doświadczenia z technologią Reflex™ pokazały mi, w jaki sposób oświetlenie - True Coaxial Illumination - może pomóc doświadczonemu chirurgowi podczas zabiegu. Ponieważ poziom oświetlenia zapewniony przez technologię Reflex™ jest regulowany, możliwe jest precyzyjne i indywidualne dostosowanie iluminacji współosiowej.

Paul I. Singh, MD (USA)

Często dostrzegamy cienie rzucane przez męty, co w moim mniemaniu jest ważne. Uzmysłowiając pacjentom, że mają problem, utwierdzamy w zrozumieniu go i w pragnieniu terapii.

Karl G. Stonecipher, MD (USA)

Technologia Reflex a tradycyjna technologia laserowa YAG

Tradycyjne lasery YAG, dedykowane do zabiegów kapsulotomii I irydotomii, mają zwykle większą i trudniejszą do kontrolowania plazmę z mniej stabilną mocą wyjściową. Ponadto, konwencjonalne lasery YAG dostarczają oświetlenie i wiązkę lasera z niskiego, nie współosiowego położenia z większymi strefami zbieżności, co utrudnia lokalizację i leczenie mętów. Ponieważ podczas korzystania z tych systemów trudno jest skupić się na szklistych pasmach i zmętnieniach, mogą wystąpić uboczne uszkodzenia tkanki oka. Ponadto większa dostarczana energia kumulacyjna stwarza znaczne ryzyko uszkodzenia otaczającej tkanki ocznej, jak również skutków ubocznych, takich jak zaćma i ciśnienie śródgałkowe (IOP).

TRADYCYJNE LASERY YAG

 • Brak wizualizacji w segmencie tylnym
 • Nieefektywna wiązka energii: wyższa skumulowana energia dostarczana pacjentowi
 • Niewystarczająca liczba strzałów: duża liczba strzałów potrzebnych podczas LFT, czyli np. 300, wymaga doskonałego mechanizmu chłodzenia laserem niedostępnego w konwencjonalnych laserach YAG

Technologia Reflex

 • Ultra Gaussowski profil wiązki: umożliwia nieliniowy wzrost energii przy minimalnym zakłóceniu otaczającej tkanki
 • Ściśle kontrolowana plazma
 • Mniejsza ilość energii dostarczanej pacjentowi
 • Oświetlenie -True Coaxial Illumination: umożliwia wizualizację poza tylną komorą
 • Zdolność wizualizacji w osi i poza osią optyczną umożliwia lokalizacje mętów zarówno w przedniej, jak i tylnej części.
 • Aktywny system chłodzenia lasera
TCI to serce i dusza tego lasera. Wyróżnia ten system oraz daje nam pewność przy wykonywaniu witreolizy laserem YAG.

Paul I. Singh, MD (USA)

Przez lata lekceważyłem pacjentów, którzy mieli męty w ciele szklisty, tak jak opisywał dr Shah. Kiedy wysłuchałem jakie mieli objawy, zdałem sobie sprawę jak męty mogą wpływać na jakość życia. Postanowiłem spróbować witreolizy.

Michael Tibbetts, MD (USA)

Nowoczesne laserowe usuwanie mętów to inny zabieg. Nie jest to już ta sama procedura co w przeszłości. Wcześniejsze próby usuwania mętów nie zawsze były udane, gdyż technologia nie była zoptymalizowana dla tego zabiegu.

Karl Brasse, MD, MRCOphth (Germany)

Popraw jakość życia pacjentów

Podczas, gdy problem mętów w ciele szklistym może być często lekceważony, to jego niekorzystny wpływ na jakość życia pacjenta jest wystarczający, aby leczenie było zasadne. Badanie ponad 300 pacjentów ambulatoryjnych dowiodło, iż męty mają taki sam negatywny wpływ na jakość życia, jak zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem*.

Laserowe usuwanie mętów może znacznie poprawić jakość widzenia pacjentów. Technika ta wypełnia lukę terapeutyczną u pacjentów, u których objawy i profil ryzyka nie uzasadniają leczenia witrektomią. Leczenie laserem może również opóźnić lub wyeliminować potrzebę operacji.

*(Wagle AM, Lim WY, Yap TP, et al. Utility values associated with vitreous floaters. Am J Ophthalmol. 2011;152(1):60-65.)

DOŚWIADCZENIA CHIRURGA: LFT, PAUL I. SINGH, MD (USA)

DOŚWIADCZENIA CHIRURGA: LFT, KARL G. STONECIPHER, MD (USA)

DOŚWIADCZENIA PACJENTA: LASEROWE USUWANIE MĘTÓW W CIELE SZKLISTYM (PADDOCK LAKE, WISCONSIN)

DOŚWIADCZENIA PACJENTA: LASEROWE USUWANIE MĘTÓW W CIELE SZKLISTYM (CHICAGO, ILLINOIS)

Ellex is the manufacturer of Reflex Technology for use in the treatment of symptomatic floater patients. It has been approved for the indication of Posterior Membranectomy (incl. Nd:YAG Laser Vitreolysis/Laser Floater Treatment) whereby it offers the potential to improve the patient’s perception of visual functionality. Ellex does not accept any responsibility for use of the system outside of these indications. The material presented herein may include the views or recommendations of third parties and does not necessarily reflect the views of Ellex Medical Pty Ltd.

Ultra Q Reflex™ has a CE Mark (Conformité Européenne) and US Food and Drug Administration (FDA) (510k) Market release for the treatment Posterior Membranectomy (incl. Nd:YAG Laser Vitreolysis/Laser Floater Treatment), Capsulotomy and Laser Iridotomy.

Tango Reflex™ has a CE Mark (Conformité Européenne) and US Food and Drug Administration (FDA) (510k) Market release for the treatment Posterior Membranectomy (incl. Nd:YAG Laser Vitreolysis/Laser Floater Treatment), Capsulotomy and Laser Iridotomy.